Retourneren


14 dagen herroepingsrecht
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (via e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Retourneren
U heeft recht op 14 dagen retourgarantie. Alle goederen kunnen binnen 14 dagen aan ons worden geretourneerd. Bij gebruik of schade ontstaan doordat u meer met de producten heeft gedaan dan noodzakelijk was voor de beoordeling van de producten, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de ontstane waardevermindering.


Hoe kan ik mijn artikel(en) retourneren?
U vindt hier een retourformulier. Wilt u een artikel retourneren, dan kunt u het retourformulier invullen en toevoegen. U kunt uw pakket bij het dichtstbijzijnde postkantoor afgeven, waar de bestelling wordt teruggestuurd.

U kunt ons ook binnen 14 dagen op de hoogte stellen dat u de producten terug wilt sturen. Nadat u te kennen heeft gegeven dat u een bestelling herroept, heeft u maximaal 14 dagen de tijd om de producten terug te sturen. Voor het aanmelden van de retournering kunt u gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Bij afgifte van uw pakket ontvangt u daarvan een bewijs met daarop de trackingcode van postNL, zorgt u ervoor dat u dit bewijs goed bewaart. In het geval van vragen over uw retourzending kunnen wij om dit bewijs vragen om te onderzoeken wat de status van uw retourzending is.

 

Wilt u een vervangend artikel en/of ruilen?
Als u ter vervanging een nieuwe levering wilt, bijvoorbeeld een artikel in een andere kleur, dan kunt u op dezelfde manier als uw eerdere bestelling dit nieuwe artikel via onze webwinkel bestellen. 


Hoe kan ik mijn geld terug krijgen?
Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen nadat u te kennen heeft gegeven van de producten af te zien, zullen wij terug betalen. Dit is het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending. De wijze van terugbetaling is afhankelijk van de manier waarop u uw artikel heeft afgerekend, via die weg zullen wij ook terugbetalen. Wij mogen wachten met terugbetalen totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de producten hebt teruggestuurd.


Mag ik mijn bestelling te allen tijde retour sturen?
U heeft het recht uw bestelling binnen 14 dagen te retourneren. Het recht op restitutie vervalt na 14 dagen, waarna de garantieperiode in werking treedt. Houdt u bij het retourzenden met onderstaande rekening:

  • Retourzendingen gelden niet voor gepersonaliseerde artikelen;
  • Retourzendingen graag - indien redelijkerwijs mogelijk - ongeschonden, in originele verpakking en in stevige verzenddoos worden geretourneerd. 


Hoe snel wordt mijn retour verwerkt? 
Wanneer u een product retour stuurt ontvangt u een bevestiging wanneer deze ontvangen is en in behandeling genomen wordt. Uw geld wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, teruggestort of ontvangt u een nieuw product. Om uw retour zo snel mogelijk te verwerken is het noodzakelijk dat u de aangegeven procedure volgt. 


Mijn bestelling is niet compleet of beschadigd, wat te doen?
Als er iets niet klopt met de bestelling die u heeft ontvangen of (een deel van) uw bestelling is beschadigd, neemt u dan contact op met onze klantenservice. Wij zullen u dan adviseren wat te doen en u helpen het probleem op te lossen!  

Heeft u nog verder vragen over de mogelijkheid tot retourzending van uw product? Mail gerust naar info@e-style.shop.


Garantieperiode

E-Style shop garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als dat niet zo blijkt te zijn neem dan gerust contact op. Wij zullen de garantie afhandeling met de fabrikant volledig verzorgen. Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals de leveranciers deze bieden. Deze gelden naast de wettelijke regelgeving omtrent garantie en conformiteit. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.
Er kan geen sprake zijn van garantie indien:

  • De slijtage als normaal kan worden beschouwd.
  • Er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties uitgevoerd door andere, dan de door de fabrikant aangewezen, service- of reparatiediensten.
  • Er gebreken zijn ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik of onoordeelkundig gebruik.
  • Er beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 

Heb je klachten over een product neem dan contact op met onze klantenservice. Wij nemen contact op met de fabrikant en zorgen vervolgens voor de correcte afhandeling van de garantie.

© 2018 E-Style shop